ಮೋದಿ‌ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುತಾಲಿಕ್ ಗರಂ